ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΟΣ ΙΑΤΡΟΣ

ΕΟΠΥΥ

HOLTER ΡΥΘΜΟΥ

Παρακολούθηση του ρυθμού της καρδιάς για 24 ώρες με σκοπό τον εντοπισμό και την αξιολόγηση αρρυθμιών που δεν είναι εμφανείς στο απλο ηλεκτροκαρδιογράφημα.